CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA BẤT ĐỘNG SẢN ĐĂNG KHOA

NỘI DUNG CHI TIẾT

 1. Buổi 1: “Kiến thức cơ bản về Bất động sản Thổ cư.”
 2. Buổi 2: “Định giá, tư duy khi phân tích Bất động sản”.
 3. Buổi 3: “Các kênh và công cụ truyền thông Bất động sản, cách viết bài truyền thông Bất động sản hấp dẫn, ra tiền, cách tạo hệ thống tin vệ tinh”.
 4. Buổi 4: “Thiết lập công cụ và các thao tác đăng tin”.
 5. Buổi 5: “Cuộc điện thoại đầu tiên của khách hàng”.
 6. Buổi 6: “Dẫn khách xem nhà, các tình huống thực tế khi dẫn khách.”
 7. Buổi 7: “Các bước chăm khách cũ”.
 8. Buổi 8: “Pháp lý trong giao dịch Bất động sản và tư vấn khách hàng”.
 9. Buổi 9: “Kịch bản đưa họ khách hàng đi xem lại”.
 10. Buổi 10: “Các tình huống đàm phán, thương lượng giá trong giao dịch”.
 11. Buổi 11: “Tư vấn khách hàng ôm tiền đặt cọc”.
 12. Buổi 12: “Trên bàn đặt cọc”.
 13. Buổi 13: “Hậu đặt cọc và các thủ tục công chứng, sang tên, chốt giao dịch.”
Nhận ký gửi